Esperanza sponsors

8 januari 2018

Nieuwjaarswensen van Sportief verantwoordelijke Jos Van den Broek

Beste iedereen,


Bij het begin van het nieuwe jaar wil ik iedereen een welgemeend gezond en gelukkig 2018 wensen, gekruid met heel veel voetbalplezier.

Ook passen woorden van dank aan de talrijke geledingen van onze Esperanza-familie. In de eerste plaats zijn er de beleidsorganen: Het Dagelijks Bestuur, de Raad van Bestuur, het Jeugdbestuur en alle bestuursleden.

Vervolgens de werkende leden: Trainers, spelers, jeugdspelers en-spelertjes, de leden van de technische en medische staf, de ploegafgevaardigden en vooral niet te versmaden alle talrijke medewerkers en vrijwilligers in de club zonder wie een club niet kan.

Een bijzonder woord van dank gaat naar al onze sponsors en schenkers van de wedstrijdballen en nog alle andere giften. Zonder hen is een voetbalclub niet leefbaar.

Bij deze gelegenheid geef ik ook graag uiting van onze waardering voor de inbreng van het Gemeentebestuur en de gemeentelijke Sportraad.

Onmisbaar voor een voetbalvereniging zijn haar trouwe supporters en hun supportersclubs, die ik dank voor hun aanmoedigingen en initiatieven.

Zeker op zijn plaats hier is een woord van waardering en dank aan het adres van de pers en onze webmaster.

Tenslotte nog een woord van dank aan Chris & Annemie van De Brugwachter voor het verzorgen van onze heerlijke dinners tijdens de thuiswedstrijden.

We gaan samen trachten om er in 2018 een positief ESPERANZA-AVONDJE (feest) van te maken.


Met sportieve groeten,

Jos Van den Broek

Sportief Verantwoordelijke

KFC Esperanza Pelt

josvdbroek1.png

© 2014 - 2018 KFC Esperanza Pelt
Home KFC Esperanza op Facebook KFC Esperanza op Twitter KFC Esperanza op Youtube