Logo Esperanza Gladiators

TVJO's nemen ontslag
14 JANUARI 2022

Met spijt in het hart, heeft de club het ontslag van hun TVJO's ontvangen.  We laten de TVJO's het zelf toelichten:

Beste collega’s,

Soms word je ertoe gedwongen om moeilijke beslissingen te nemen. Beslissingen die niet evident lijken, maar door omstandigheden wel evident worden. Wel, wij moeten nu zo een beslissing nemen. Na uitvoerig overleg hebben Ronny en ik beslist om onze functie(s) ter beschikking te stellen. Zonder in detail te gaan, hebben we deze beslissing moeten nemen op basis van gebeurtenissen die een negatieve uitwerking hadden op ons “privé-leven”. Zowel op persoonlijk, familiaal als professioneel gebied.

We willen al onze spelers, ouders, trainers, scouts, afgevaardigden, bestuursleden, vrijwilligers... bedanken voor de samenwerking en de aangename momenten die we hebben gehad.

Bedankt iedereen!

Groetjes,

Ronny en Gunther 

Als club kunnen we natuurlijk de negatieve uitwerking op het het privé-leven van zijn staff, niet tolereren.  Hoofdbestuur en jeugdbestuur samen zullen de nodige stappen ondernemen om dit verder te onderzoeken en indien nodig de vereiste sancties op te leggen.

Ronny en Gunther, hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet en het uitzetten van een clubvisie die IP-waardig is.  Hopelijk kunnen we jullie visie verder blijven uitwerken.

Jeugdcommissie FC Esperanza Pelt